Våra tjänsterVi hjälper dig med finansieringslösningar, interimuppdrag och styrelsearbete

Styrelse och

Advisory Board

Som certifierad i styrelsearbete vill vi arbeta aktivt för att skapa en bas för bolag att utvecklas, genom transparens, nyckeltal, engagemang och bolagskultur

Finansiell

utredning

Med mångårig erfarenhet av finansiellt arbete kan vi vara samarbetspartner vid olika finansiella utredningar - vid förvärv, lönsamhetsöversyn, eller

organisatoriska förändringar.

inSpiro kan bistå i interimistiska lösningar inom management, finansiering och/eller complience

inSpiro Verksamhetsledning

Telefon

+46 (0)73 80 20 140

 
 
 
 

inSpiro Verksamhetsledning 


+46 (0)73 80 20 140


kontakt@inspiro.nu