Våra tjänster

inSpiro Verksamhetsledning

 

 

Vi arbetar med

 

   - lån

   - interimuppdrag

   - finansiella utredningar

   - styrelse och advicery board

 

inSpiro erbjuder tjänster genom lån,  styrelse, finansiell rådgivning, complience och interimlösningar.

 

Vi har gedigen erfarenhet av frågorna från olika företag, olika utvecklingsfas och olika branscher.

Vad vi kan hjälpa dig med!

Styrelse och

Adv Board

Som certifierad i styrelsearbete vill vi arbeta aktivt för att skapa en bas för bolag att utvecklas, genom transparens, nyckeltal, engagemang och bolagskultur

Finansiell

utredning

Med mångårig erfarenhet av finansiellt arbete kan vi vara samarbetspartner vid olika finansiella utredningar - vid förvärv, lönsamhetsöversyn, eller

organisatoriska förändringar.

inSpiro kan bistå i interimistiska lösningar inom management, finansiering och/eller complience

Kontakt

inSpiro Verksamhetsledning

 

Jakob Nilsgatan 23 b

211 21 Malmö

+46 (0) 73 80 20 140