Våra tjänster


Vi är din partner för

finansieringslösningar, utbildningsuppdrag

och styrelsearbete

för ditt företag

Styrelse och

Advisory Board

Som certifierad i styrelsearbete arbetar vi aktivt tillsammans med ägarna

för att bolaget ska utvecklas

och  vara långsiktigt lönsamt.


Konkret bidrar vi med "helikoptersyn"

och en förståelse för  transparens,

nyckeltal, engagemang och bolagskultur

Företags

finansiering

inSpiro är samarbetspart för
Förmån Finans

Genom detta samarbete kan
vi erbjuda all form av
finansiering för företag

Finansiell

utredning

Med mångårig erfarenhet av finansiellt arbete kan vi vara samarbetspartner vid olika finansiella utredningar - vid förvärv, lönsamhetsöversyn, eller

organisatoriska förändringar.

inSpiro Verksamhetsledning AB

Jakob Nilsgatan 23 b, 211 21 Malmö

Kontaktperson

Göran Alvek

+46 (0)73 80 20 140